Polityka prywatności i plików cookies.

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjęte są następujące definicje:

 1. Administrator – Karolina Fengier, kontakt: carolinestwistblog@gmail.com
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: www.carolinestwist.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Strony.
 4. Pliki cookies – dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu
  końcowym Użytkownika i przeznaczone do korzystania ze Strony lub
  zbierania statystyk dot. korzystania ze Strony.

2. Polityka Prywatności

 1. Użytkownik może pozostawić swoje dane osobowe na Stronie poprzez
  formularz zapisu na newsletter oraz poprzez
  formularz kontaktowy.
 2. Dane osobowe zbierane na Stronie w celu wysyłki newslettera to adres
  e-mailowy i imię Użytkownika, wprowadzane przez Użytkownika i zbierane
  poprzez formularz zapisu na newslettera.
 3. Dane osobowe zbierane w celu odpowiedzi na wiadomość dla
  Administratora to adres e-mailowy, imię i nazwisko. Wprowadzane są przez
  Użytkownika poprzez formularz kontaktowy na Stronie.
 4. Dane osobowe zbierane są albo w celu przesłania newslettera do
  Użytkownika, w którym zawierane będą informacje dotyczące Strony albo
  wymiany wiadomości e-mail z Użytkownikiem.
 5. Administratorem danych osobowych jest Administrator, czyli Karolina Fengier.
 6. Dane nie są udostępniane stronom trzecim.
 7. Administrator informuje Użytkownika, że dane zebrane poprzez
  formularz zapisu na newslettera, przekazywane są firmie trzeciej, której
  siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Jest to spowodowane
  faktem, iż Administrator korzysta z oprogramowania Mailchimp, którego
  dostawcą jest podmiot amerykański. Podmiot ten gwarantuje zgodność
  swojej polityki prywatności z wymogami RODO.
 8. Administrator informuje użytkownika, iż powierza dane następującym podmiotom:
 • Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 – w celu zarządzania wysyłką newslettera
 1. Administrator zapewnia poufność przesłanych danych.
 2. W celu przekazania danych osobowych poprzez formularze na Stronie,
  Użytkownik zgadza się na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie oferty handlowej Strony.

12. Użytkownik ma prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych
osobowych ze zbioru danych Strony. W celu zmiany lub usunięcia swoich
danych osobowych, należy skontaktować się z Administratorem.
13. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
przekazanych danych osobowych oraz do wniesienia skargi do organu
nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora.

3. Pliki cookies

 1. Strona zbiera informacje o plikach cookies koniecznych do działania
  Strony oraz takich, które umożliwiają tworzenie statystyk nt.
  odwiedzanych podstron Strony przez Użytkowników, a także w celach
  marketingowych.
 2. Pliki cookies pozwalają na prawidłowe działanie Strony.
 3. Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies lub odmówić ich
  zapisywania poprzez ustawienia używanej przeglądarki internetowej.
 5. Pliki cookies, z których korzysta Strona, mogą być udostępnione osobom lub firmom trzecim, współpracującym ze Stroną.

4. Inne technologie

 1. Strona wykorzystuje inne technologie służące do zbierania danych
  statystycznych nt. Użytkowników Strony: kod śledzenie Google Analytics
  oraz w celach remarketingowych: piksel Facebooka.
 2. Strona nie stosuje profilowania.

5. Logi Serwera

 1. Korzystając ze Strony, użytkownik wysyła zapytania do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. W związku z korzystaniem ze Strony, w logach serwera przechowywane
  są informacje dot. Użytkowników, m.in. IP Użytkownika, datę i czas
  odwiedzin, informacje o przeglądarce internetowej i systemie
  operacyjnym, z jakich korzysta Użytkownik.
 3. Logi są zapisywane na serwerze. Dane zebrane w logach nie są
  kojarzone z konkretnymi Użytkownikami i wykorzystywane są przez
  Administratora tylko w celu administracji Strony.