Rodzaj rzeczownika

SER/ESTAR

Zaimki dzierżawcze

Czas teraźniejszy (presente)

Odmiana czasowników regularnych

Czasownik gustar