Hiszpańskie twisty

Językowe gry i ćwiczenia online do nauki hiszpańskiego

SŁOWNICTWO

Części domu

Kolory

Dom

Liczebniki

Części ciała

Godziny

Zwierzęta domowe

GRAMATYKA

Zaimki dopełnienia bliższego (me, te, lo, la, nos, os, los, las)

Pretérito Perfecto

SER/ESTAR

Zaimki dzierżawcze